Skip to content

Usługi, które możemy wykonać dla Ciebie

Oferta
 • linie kablowe średniego napięcia,
 • linie napowietrzne średniego napięcia,
 • stacje transformatorowe słupowe,
 • stacje transformatorowe wnętrzowe, kontenerowe,
 • linie kablowe nn,
 • złącza kablowe, kablowo-pomiarowe,
 • linie napowietrzne nn,

 

 

 • kompletne instalacje elektryczne w domach jednorodzinnych,
 • alarmy, domofony, automatyka budynków, inteligentne domy,
 • elektryczne ogrzewanie domu, rynien, podjazdów,
 • montaż bram sterowanych automatycznie,
 • rozruch instalowanych urządzeń elektrycznych,
Oferta
Oferta
 • instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej a także w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.
 • oświetlenie ulic i placów.
 • instalacje odgromowe.
 • montaż rozdzielnic elektrycznych i baterii kondensatorów.
 • montaż aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • instalacje sterownicze, sygnalizacyjne i przywoławcze.
 • instalacje przeciwpożarowe.
 • instalacje telefoniczne.
 • pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe).
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiary rezystancji uziemień ochronnych,
 • niskonapięciowe pomiary rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
 • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych,
 • sprawdzenie ochrony przez separację elektryczną,
 • badania elektronarzędzi.
Oferta